ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ร.ร. จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ขอบคุณ กปน.

วันที่ 11 ธ.ค. 2555

           นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เขตห้วยขวาง มีหนังสือขอบคุณมายังการประปานครหลวง (กปน.) ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "น้ำคือชีวิต” พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อใช้เป็นของรางวัล และเอกสารประกอบการบรรยายด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125