ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สสป. เปิดตัวแรง ในงานมอบเกียรติบัตร “น้ำประปาดื่มได้”

วันที่ 1 ก.ค. 2553
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 53 ที่ผ่านมา นายสมยศ ประทีปวณิช ผอ.กรก.สสป. เป็นประธานมอบเกียรติบัตรน้ำประปาดื่มได้ แก่หน่วยงาน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านระกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระกาศ วัดบ้านระกาศ โรงเรียนวัดบางเพรียง และวัดบางเพรียง ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำประปา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาให้กับประชาชน เน้นสร้างสัมพันธ์อันดีพร้อมกับให้ความรู้แก่หน่วยงานและประชาชน ใส่ในการดูแลรักษาระบบท่อประปาภายในอย่างสม่ำเสมอ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้น้ำ สานนโยบาย CSR กปน. โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ประธาน อบต., นายก อบต., ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน อีกทั้งได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชน มาร่วมงานอย่างคึกคัก นับเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านบริการและน้ำประปาดื่มได้ ของ กปน. ที่สร้างความพึงพอใจและเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125