ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สาขานนท์มอบเกียรติบัตรน้ำดื่มได้ครบ 12 แห่ง

วันที่ 30 มิ.ย. 2553
 
 
 
 
 
สำนักงานประปาสาขานนทบุรีจัดกิจกรรม "โครงการน้ำประปาดื่มได้” ให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ความรับผิดชอบของสสน. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในการบริโภคน้ำประปา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก โดยในปีนี้ได้ดำเนินการให้คำแนะนำการใช้น้ำที่ถูกวิธี รวมทั้งได้เก็บตัวอย่างน้ำในหน่วยงานและสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไปตรวจสอบคุณภาพ ผลปรากฏว่าคุณภาพน้ำได้มาตรฐานสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย ครบจำนวน 12 แห่งตามเป้าหมาย ซึ่งในวันที่ 23 และ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สสน. ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพน้ำประปาและของที่ระลึก ให้หน่วยงาน และสถานศึกษา 4 แห่งสุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) และ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยก่อนหน้านี้ โรงเรียนเสริมทักษะโรสมารี โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ISB โรงเรียนอนุบาลบรรลือทรัพย์ 2 โรงเรียนอนุบาลอิศรานล บริษัท ฟู้ดเอ็ดจ์ กัวร์เมท (ไทยแลนด์ ) จำกัด บริษัท เซ็นทรัล – พัฒนา รัตนาธิเศร์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ และบริษัท งามวงศ์วาน ช็อปปิ้งมอลล์ จำกัด ก็ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำและรับมอบเกียรติบัตรไปก่อนหน้านี้แล้ว
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125