ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
นร.ป.4 กว่า 300 คน จาก รร. สมาคมไทย-ญี่ปุ่นทัศนศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา

วันที่ 29 มิ.ย. 2553
 
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา การประปานครหลวง ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 335 คน ที่มาทัศนศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน โดยมี Mr. Togo Uchida ผู้แทนจาก JICA ประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดโครงการทัศนศึกษาว่าได้จัดให้นักเรียนชั้น ป.4 มาดูงานผลิตน้ำเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในวิชาสังคมศึกษา เพื่อเด็กๆ จะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากของจริง
 
เด็กๆได้ให้ความสนใจชมกระบวนการผลิตน้ำประปาเป็นอย่างมาก โดยได้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่การสูบน้ำดิบ การตกตะกอน การกรองและการฆ่าเชื้อโรค จนเป็นน้ำประปาสูบจ่ายไปให้บริการประชาชน หลังจากนั้นเด็กๆ ได้มีคำถามที่น่าสนใจ เช่น เหตุใดจึงตั้งโรงงานผลิตน้ำที่นี่ สิ่งที่ยากที่สุดในการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำคืออะไร สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการผลิตน้ำคืออะไร พนักงานมีความคาดหวังอย่างไร เป็นต้น โดยนายสากล กอวัฒนะ ผอ.ศูนย์วิชากการและข้อมูลผลิตน้ำ ได้รับหน้าที่ตอบคำถามแก่เด็กๆเป็นอย่างดี
 
ในตอนท้ายผู้แทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่ให้โอกาสมาทัศนศึกษา และกล่าวว่า ก่อนมาดูงานมีความสงสัยว่าท่อน้ำดิบจะสามารถแยกขยะได้อย่างไร ในโรงงานต้องใช้คนมากแค่ไหน จนกระทั่งได้มาดูงานทำให้หายสงสัย และจากนี้ไปเมื่อใช้น้ำประปาจะนึกถึง กปน.
 
ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่เด็กๆ ได้รับจากการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้
 
Hanamaki Ruyichi นักเรียนชั้น ป.4/1 อายุ 10 ปี กล่าวว่า การมาดูงานในครั้งนี้ทำให้รู้จักวิธีการผลิตน้ำประปา รู้สึกตื่นเต้นและอยากให้ถึงวันนี้เร็วๆ และถ้ามีโอกาสตนอยากจะกลับมาเยี่ยม กปน. อีก สำหรับขั้นตอนการผลิตที่ชอบ คือ บ่อกรอง เมื่อได้เห็นวิธีการ Back Wash เพื่อล้างบ่อกรอง รู้สึกตื่นเต้นและตกใจ แต่ก็สนุกดี และหลังจากดูงานแล้วตนรู้สึกว่าน้ำประปาสามารถดื่มได้ปลอดภัย ส่วนที่บ้านปัจจุบันนำน้ำประปามากรองก่อนแล้วจึงดื่ม เมื่อถามถึงวิธีการประหยัดน้ำ Ruyichi บอกว่าต่อไปจะไม่เปิดน้ำทิ้งอีกแล้ว
 
Yokota Sara นักเรียนชั้น ป.4/1 อายุ 9 ขวบ กล่าวว่า มาดูงานวันนี้ได้รับความรู้มากมาย และชอบขั้นตอนการตกตะกอน เพราะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ำที่ใสขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถามถึงเรื่องความปลอดภัยของน้ำประปา Sara บอกว่าแต่ก่อนรู้สึกไม่กล้า แต่ตอนนี้คิดว่าดื่มได้ สำหรับวิธีการประหยัดน้ำที่จะนำไปใช้ที่บ้าน คือ การใช้น้ำให้น้อยลง ระหว่างการล้างถ้วยชามจะไม่เปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125