ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
การประปานครหลวง ทุ่ม 30 ล้าน “วางท่อเชิงสังคม”ให้ประชาชน 2,000 ครอบครัวมีน้ำใช้

วันที่ 17 มิ.ย. 2553
 
 
นายสมเกียรติ อมตะธงไชย รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เปิดเผยว่า การประปานครหลวง (กปน.) ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 30.8 ล้านบาท เพื่อวางท่อประปาขนาดต่างๆ จำนวน 152 เส้นทาง ความยาวท่อโดยรวม ประมาณ 37.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปน.ทั้ง 15 สาขา ใน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่รอบนอกหรือเขตขยายกว่า 2,000 ครัวเรือน ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ เนื่องจากอยู่ไกลจากท่อเมน ซึ่งกปน.ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนประสบปัญหาอยู่ จึงได้จัดทำโครงการวางท่อประปาเชิงสังคม เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้และบริโภค แม้ว่าจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนก็ตาม
 
นายสมเกียรติ กล่าวเสริมว่า สำหรับพื้นที่ที่วางท่อประปาเชิงสังคม ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขามีนบุรี สาขาลาดพร้าว และสาขาสมุทรปราการ อาทิ พื้นที่ย่านร่มเกล้า คลองสามวา ฉลองกรุง มอเตอร์เวย์ พื้นที่ อบต.บางด้วน อบต.บางโป่ง อบต.บางเปร็ง และ อบต.บางเสาธง เป็นต้น ซึ่งกำลังเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งมีชุมชนต่างๆ กระจายอยู่โดยรอบ แต่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งขณะนี้ กปน.ได้วางท่อและจ่ายน้ำเข้าเส้นท่อแล้ว จำนวน 53 เส้นทาง และคาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2553 นี้ จะแล้วเสร็จทุกเส้นทาง ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดไว้ใช้ มีความสะดวกสบายและสุขอนามัยที่ดีถ้วนหน้า และสนองนโยบาย กระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน.ที่มุ่งเน้นให้บริการประชาชนเกิดความพึงพอใจทุกระดับ
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125