ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
หลักสูตร “ประปาสัญจร”ที่อุบล คนสนใจร่วมอบรม 101 คน

วันที่ 16 มิ.ย. 2553
 
 
 
 
นายบัณฑูร เขียวละม้าย ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา (ผอ.ฝฝธ.)เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี คณะทำงานโครงการฝึกอบรมประปาสัญจร กองฝึกอบรมบุคคลภายนอก (กอน.)ได้จัดอบรมประปาสัญจรหลักสูตร "เทคนิคการแก้ไขปรับปรุง ฟื้นฟูระบบผลิตน้ำ ระบบจ่ายน้ำประปา” รุ่นที่ 7/2553 สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และประชาชนที่สนใจ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 101 ท่าน โดยมีนายยอดยิ่ง สว่างศรี ที่ปรึกษา กปน.ระดับ 8 และวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ บรรยายให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มีน้ำสะอาดบริโภคและอุปโภคอย่างทั่วถึง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125