ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
รวก.(บ) บริการเชิงสังคม มอบแท่นน้ำดื่มถวายให้วัดอรุณราชวราราม (พระอารามหลวงชั้นเอก)

วันที่ 15 มิ.ย. 2553
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา นายสวัสดิ์ วิศิษฐ์ศิริกุล รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) และทีมงาน สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ นำโดย นายวิศิษฏ์ แสงสิริไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ กราบนมัสการ พระเทพมงคลรังษี ท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และขอเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้งแท่นน้ำดื่ม จำนวน 6 แท่น เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากที่มาสักการะและเยี่ยมชมในแต่ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กปน. พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและประเทศไทย ที่น้ำประปาสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125