ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน.ร่วมเปิด Mahadthai Channel

วันที่ 11 มิ.ย. 2553
 
 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ณ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายภิรมย์ สิงห์พริ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ) และนางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย (Mahadthai Channel) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นประธาน เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น เพราะสามารถเชื่อมสัญญาณผ่านเคเบิลท้องถิ่น ที่ปัจจุบันมีสมาชิกติดตั้งจาน รับสัญญาณดาวเทียมมากกว่า 5 ล้านจานทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยจะจ้างเหมาบริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำและดำเนินรายการตามภารกิจหน้าที่ และนโยบายของกระทรวง เช่น การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่ประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้บริการของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดรวมทั้ง กปน. ด้วย ที่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและร่วมในคณะกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้ซึ่งขณะนี้ ได้ออกอากาศแล้วในย่านความถี่ C-BAND ระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125