ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
8-10 มิ.ย. กปน. พาน้องเข้าค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ

วันที่ 11 มิ.ย. 2553
 
 
 
 
ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2553 การประปานครหลวง นำนักเรียน รวม 50 คน จาก 5 โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 ( วัดโพธิ์ทองบน ) และโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร มาร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ โดยมี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมผู้บริหารให้เกียรติร่วมงาน และมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยนำแผนอนุรักษ์น้ำที่จัดทำในค่ายไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน ซึ่ง การประปานครหลวง ให้เวลาดำเนินการ 1 เดือน แล้วจึงเข้าติดตามผลและมอบรางวัลให้โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นต่อไป
 
 
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125