ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
สสป. ให้ความสำคัญ เสียงสะท้อนจากผู้ใช้น้ำ ในการประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำ

วันที่ 10 มิ.ย. 2553
 
 
 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ มอบหมายให้นายพิชิต ตันศิริ หัวหน้าส่วนบริการผู้ใช้น้ำ เป็นตัวแทนไปพบและรับฟังปัญหา พร้อมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ผู้ใช้น้ำ ณ หมู่บ้านทิพวัล 1 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากงานซ่อมและตัดบรรจบท่อประธาน และเกิดเหตุท่อประปาแตก-รั่วฉุกเฉินของการประปานครหลวง ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในคืนเดียว
 
ทั้งนี้ นายพิชิต ตันศิริได้ชี้แจงว่า โดยปกติ หาก กปน. ต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นบริเวณกว้าง จะขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้า อาทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นอกจากนี้ สำนักงานประปาสาขา จะส่งข้อความผ่านระบบ Customer Alert ส่งแฟ็กซ์ใบประกาศให้ผู้ใช้น้ำ รายใหญ่ /วิทยุชุมชน / หน่วยงานราชการ/หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีเสียงตามสาย พร้อมนำใบประกาศแจกจ่ายโดยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประกาศแจ้งผ่านเครื่องขยายเสียงวิ่งไปตามหมู่บ้าน ชุมชน เป็นการล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่ทั่วถึงทุกคน แต่หากผู้ใช้น้ำสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขด่วน 1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อขอทราบเหตุที่เกิดขึ้น
 
ถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงสะท้อนเล็ก ๆ จากผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน แต่ สสป. ก็ให้ความสำคัญ และขอบคุณที่ผู้ใช้น้ำ ติชม และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และทำให้ สสป. ได้มีโอกาสชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำเกิดความเข้าใจดีต่อการให้บริการของ กปน. มากยิ่งขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำที่ถูกวิธี แต่ละบ้านควรมีที่เก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทำให้น้ำประปาไม่ไหล เช่น เกิดท่อแตกรั่วกะทันหัน ที่จำเป็นต้องปิดน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ เปรียบ เหมือนการใช้รถยนต์ที่รถทุกคันต้องมียางอะไหล่สำรองไว้ท้ายรถ แม้อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ตาม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125