ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. จัด Safety Week ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินและชีวิต

วันที่ 10 มิ.ย. 2553
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ปอส.) ชุดที่ 1 ได้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week)ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี นายเจริญ ภัสระ ผวก. เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้บริหารระดับสูงของ กปน. พร้อมคณะกรรมการ ปอส. เข้าร่วมงาน ผวก.กล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่คณะกรรมการ ปอส.ได้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการพัฒนาคนและสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆที่จัดขึ้นด้วย ซึ่งการประปานครหลวง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีความปลอดภัยตลอดการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข
 
นอกจากนี้ ช่วงบ่ายได้จัดให้มีวิทยากรบรรยายการฝึกซ้อมดับเพลิง พร้อมสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและจำลองสถานการณ์เพื่อซ้อมหนีไฟ ภายในได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าราคาย่อมเยา และจับฉลากตอบปัญหาชิงรางวัล ตลอด 3 วัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125