ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพให้นักเรียน-ชาวบ้าน กว่า 600 คน ย่านบางกระดี

วันที่ 27 ม.ค. 2553
 
กปน. ให้ความรู้เยาวชนและชาวชุมชนบางกระดี จ.ปทุมธานี กว่า 600 คน สอนการทำน้ำหมักชีวภาพ และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนใช้บำบัดน้ำในบ้านก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
 
วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางกระดี จังหวัดปทุมธานี นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ให้แก่ชาวบ้านในตำบลบางกระดี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนในพื้นที่ รวม 10 แห่ง แห่งละ 50 คน ได้แก่ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง” โรงเรียนสามโคก โรงเรียนคลองบ้านพร้าว โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนบางพูน โรงเรียนวัดถั่วทอง โรงเรียนวัดดาวเรือง โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน และโรงเรียนวัดมะขาม รวมแล้วมีผู้ร่วมงานกว่า 600 คน
 
นายเจอดศักดิ์ กล่าวว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เราจะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำใกล้บ้านให้มีคุณภาพดี ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในชุมชน หันมาช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ โดยเริ่มจากการไม่ทิ้งสิ่งของลงในแหล่งน้ำ ตลอดจนการใช้น้ำหมักชีวภาพภายในครัวเรือน ซึ่งน้ำหมักชีวภาพมีประโยชน์มากมาย สามารถใช้เป็นปุ๋ยรดต้นไม้ กำจัดกลิ่น กำจัดคราบไขมัน ขัดห้องน้ำ แก้ปัญหาท่อตัน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินท์ พิเนตรพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหมักชีวภาพ คุณชูชาติ ศุภวรรธนางกูร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการบำรุงรักษารังสิตเหนือ กรมชลประทาน และคุณพรรณี รัศมี ชาวบ้านชุมชนพัฒนาหมู่ 6 ต.เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ซึ่งนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จ
 
นายเจอดศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากการให้ความรู้ในครั้งนี้แล้ว กปน. ยังได้มอบถัง 200 ลิตร ให้โรงเรียนละ 4 ถัง พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนให้โรงเรียนละ 15,000 บาท เพื่อเป็นต้นทุนในการดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีระยะเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในโรงเรียน ราว6-7 เดือน จากนั้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2553 กปน. จะพิจารณาตัดสินผลการดำเนินการลดปัญหาน้ำเสียภายในโรงเรียน เพื่อมอบรางวัลให้โรงเรียนที่ดำเนินการดีเด่นต่อไป
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125