ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 28 ก.ย. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย นางพัฒนา สมานไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัล โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมี นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ น.ส. อำไพ พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว และได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125