ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้ใช้น้ำปลื้ม สำนักงานประปาสาขาบางเขน บริการดี รวดเร็ว มีน้ำใจ

วันที่ 5 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณวลีพร กรุณ์ดิลก ผู้ใช้น้ำในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางเขน ได้เดินทางมาใช้บริการชำระเงิน และรู้สึกประทับใจในการให้บริการที่รวดเร็ว สุภาพ และเต็มไปด้วยอัธยาศัยของพนักงาน จึงได้เขียนชมเชย เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ นางภารดี ใจสมุทร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางเขน ยืนยันว่าจะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยคงสิ่งที่ดีงาม เช่น การกล่าวสวัสดี การพูดจาที่สุภาพอ่อนน้อม รวมถึงทักทายผู้ใช้น้ำด้วยรอยยิ้ม และหากมีข้อบกพร่อง ก็จะนำไปปรับปรุงโดยไม่นิ่งนอนใจ เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำในทุกครั้งที่มารับบริการ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125