ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
สำนักงานประปาสาขามีนบุรี รับเกียรติบัตร "โครงการประชาร่วมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ"

วันที่ 5 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายปิยะบุญ ศิริกุลชยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามีนบุรี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2555 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ในโอกาสนี้ ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการฯ ที่ทางสาขาฯ ได้ร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาคู คลอง ในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125