ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ติวเข้ม “วินัย 4 ประการ”

วันที่ 5 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ อาจารย์อดิศัย มนะเวส อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร "วินัย 4 ประการ เพื่อนำมาใช้ในการลดน้ำสูญเสีย” ได้มาตรวจดูความคืบหน้าพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยเข้าเยี่ยมชมบอร์ดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ และเน้นย้ำให้คำแนะนำการเขียน WIG และ Lead พร้อมกล่าวเสริมว่า "ในงานด้านช่าง ถ้าทีมงานมีความพร้อม อุปกรณ์ที่ใช้พร้อม และพื้นที่ที่จะดำเนินการพร้อม งานจะสำเร็จแน่นอน สำหรับงานใดที่มีผู้รับจ้างดูแลช่างควบคุมงานจะต้องติดตามงานและใช้การพูดคุยหรือปรึกษาหารือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสิ่งสำคัญของการประชุม WIG คือ การตั้งเข็มทิศประจำทีม โดยต้องกำหนดวันประชุมชัดเจน คนที่เข้าร่วมประชุมต้องชัดเจน เรื่องที่ประชุมกระชับ ชัดเจน ดังนั้น หัวหน้าทีมต้องไม่ขาดประชุม รวมถึงต้องมีการประชุมสม่ำเสมอด้วย”

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125