ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. มอบน้ำดื่มแทนน้ำใจ ให้เจ้าหน้าที่โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ

วันที่ 5 ต.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางเขน ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจจัดมอบน้ำปาป้า จำนวน 10 โหล มอบให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังจาก ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ต.คลองหก จ.ปทุมธานี ที่มาดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการ ป้องกันการเกิดน้ำท่วม ในจุดเสี่ยง บริเวณหน้าสำนักงานฯ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125