ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
นสพ. คมชัดลึก เกาะติดสัมภาษณ์ความคืบหน้า โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วันที่ 5 ต.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ให้สัมภาษณ์แก่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ที่สนใจในโครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยสัมภาษณ์เจาะลึกถึงที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คุณสมบัติของตู้น้ำดื่ม ต้นทุนการผลิต แนวทางการขยายผล การดูแลรักษา ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังความสำเร็จของโครงการฯ ดังกล่าว โดย ผู้ว่าการฯ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าใน ปี 2556 ว่า กปน. จะร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ในการติดตั้งตู้น้ำดื่มอีกประมาณ 200 ตู้ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยลดค่าใช้จ่าย และส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125