ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
การประปานครหลวง ยกระดับความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำ

วันที่ 4 ต.ค. 2555

          ประปานครหลวง ได้ปรับปรุงการให้บริการรับชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์พร้อมแสดงยอดเงินให้ลูกค้าเห็น พร้อมเครื่องกดปุ่มให้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า เพื่อยกระดับการบริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส โดยลูกค้าที่มาใช้บริการต่างพึงพอใจในความทันสมัยของระบบ ซึ่งเทียบเท่ากับการให้บริการของเอกชน โดยได้เริ่มนำร่องที่สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ และจะขยายผลไปยังสาขาอื่นๆ ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125