ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
นักเรียน ร.ร.วัดนิยมยาตรา และ ร.ร.วัดปานประสิทธาราม เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งคณาจารย์ จากโรงเรียนวัดนิยมยาตราและโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม จ.สมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน ในหัวข้อ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่”

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125