ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
โรงเรียนบางบัวทอง ร่วมนำเสนอผลงาน 1 สาขา 1 โรงเรียน

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุวัฒน์ โลหะจรูญ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางบัวทอง และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี พร้อมชมการนำเสนอผลงาน พบว่าทั้ง 2 โรงเรียน มีความตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยลดค่าน้ำซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงให้กับโรงเรียน แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงอาจทำให้ปริมาณการใช้น้ำในโรงเรียนไม่สามารถลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น ทางโรงเรียนมีการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน มีกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียน ทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ฯลฯ โดยนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ใช้วิธีการนำเสนอด้วยภาษามือประกอบสไลด์ และนักเรียนจากโรงเรียนบางบัวทองนำเสนอผ่านหนังสั้น ซึ่งผลการตัดสินของกรรมการ ได้ให้โรงเรียนบางบัวทองชนะเลิศ เนื่องจากมีกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้น้ำที่เห็นผลมากกว่า ซึ่งจะได้เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานโครงการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่” กับโรงเรียนต่างๆ จาก 16 สาขา จำนวน 32 โรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนญ กปน. ต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125