ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. คว้า 2 รางวัลด้านความปลอดภัย

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ แสดงความยินดีกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสาขาฯ (คณะกรรมการ ปอส. ชุดที่ 16) ที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภท "สำนักงาน” ประจำปี 2555

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125