ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
รฟม. ประชุมร่วม กปน. ศึกษาผลกระทบ รุกเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งคณะทำงานโครงการการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ร่วมประชุมกับ นางภารดี ใจสมุทร ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาบางเขน และคณะผู้บริหาร เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) ซึ่งเส้นทางบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของสาขา และอาจส่งผลกระทบต่อแนววางท่อประปาในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร–แยกวัชรพล และการเวนคืนที่ดินหน้าสาขา ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตในการเดินทางที่สะดวกและประหยัดเวลายิ่งขึ้น สาขาฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการย้ายแนวท่อประปาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้าโดยเร็ว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125