ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ร.ร.วัดสังเวช และ ร.ร.วัดราชาธิวาส เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดสังเวช และ โรงเรียนวัดราชาธิวาส ซึ่งเข้าร่วมโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน เยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย” ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน ซึ่งการเยี่ยมครั้งนี้ ทำให้น้อง ๆ ได้ทราบถึงที่มาของน้ำประปา ขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะสามารถสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงคุณค่าและทำให้เกิดการหวงแหนทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125