ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ร.ร.สยามสามไตรเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

วันที่ 13 ก.ย. 2555

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาพระโขนง ได้จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” แก่เด็กนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาล 3 โรงเรียนสยามสามไตร เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการใช้น้ำที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ ยังได้พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย ณ บริเวณโรงงานผลิตน้ำสามเสน โดยได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125