ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เปิดบ้านต้อนรับ สปป. ลาว

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง โดยสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น (สสช.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงเวียงจันทน์ (สปป. ลาว) ซึ่งมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างค่าน้ำ ระบบจัดเก็บ และการบริการลูกค้า ซึ่งคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจน้ำประปา สปป. ลาว ให้ความสนใจด้านการอ่านมาตรวัดน้ำและการออกใบแจ้งหนี้นอกจากนี้ สาขาฯ ยังได้พาชมโครงการ จอด จ่าย จร ระบบการบริหารสำนักงานและระบบดูแลลดน้ำสูญเสีย DMA อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125