ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ลงนาม MOD การจัดการน้ำสูญเสีย กับ บริษัท โตเกียวฯ

วันที่ 2 ต.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และนายโนริโอะ อีอิจิมะ ประธานบริษัท โตเกียว ซุยโด เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อหารือ (The Minutes of Discussion) เรื่องแนวทางการขยายผลโครงการทดลองจัดการน้ำสูญเสียด้วยวิธีปฏิบัติของการประปาโตเกียว รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากรของ กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการลดน้ำสูญเสียที่เป็นสากล อันจะส่งผลดีต่อ กปน. ในระยะยาว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125