ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. บริจาครถตู้ไม่ใช้งานแล้ว ถวายให้วัดสำแล

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายถาวร พันธ์ภิญโญ ผู้อำนวยการกองระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก การประปานครหลวง (กปน.) นำรถตู้ กปน. ที่เลิกใช้งานแล้ว แต่อยู่ในสภาพดี จำนวน 1 คัน ไปถวายให้กับ พระครูปทุมธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดสำแล เพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ตามนโยบายของ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125