ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมสนับสนุนมูลนิธิประเทศสีเขียว ปลูกป่านำร่อง 10 จังหวัด

วันที่ 13 ก.ย. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกัลยา ลีรุ่งนาวารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่าได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมูลนิธิประเทศสีเขียว ในการปลูกป่านำร่อง ปี 2555 ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งเป็นการร่วมปลูกป่าไม้ยืนต้นทุกชนิดและป่าชายเลน จำนวน 984,000,000 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 10 ล้านไร่ ภายในปี 2560 โดย นายชูพงศ์วรินทร์ ซุ้นสุวรรณ รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิประเทศสีเขียว เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125