ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. มอบเกียรติบัตร “น้ำประปาดื่มได้” ให้กับ 41 หน่วยงาน

วันที่ 19 ก.ย. 2555

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ขวา) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพน้ำ ในโครงการ "น้ำประปาดื่มได้” ให้กับ พ.อ.หญิง รัตติกร เอื้อศรีวงศ์ ผอ.ฝ่ายสนับสนุน ททบ.5 (ซ้าย) หนึ่งในผู้แทนจาก 41 หน่วยงาน ในพื้นที่บริการ 2 ประกอบด้วยสำนักงานประปา 4 สาขา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถ.พระราม 3 ทั้งนี้ เพื่อยกย่องหน่วยงานดังกล่าว ที่เอาใจใส่ต่อบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ ด้วยการดูแลระบบน้ำประปาได้เป็นอย่างดี จนทำให้น้ำประปาสะอาด ดื่มได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ กปน. จะยังคงติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125