ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
ชำระค่าน้ำที่เคาน์เตอร์ ธนาคารทหารไทยได้แล้ว

วันที่ 25 ม.ค. 2553
 
 
วันที่ 26 มกราคม 2553 นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง โดยจะเปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาผ่านเคาน์เตอร์รับเงินของธนาคาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ เครื่อง ATM ผู้ใช้น้ำสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าน้ำประปาตามความต้องการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งทั้ง 3 ช่องทางจะเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาท/ฉบับ
 
นายเจริญ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กปน.ได้เพิ่มช่องทางรับชำระเงินค่าน้ำประปา นอกเหนือจากการชำระเงินค่าน้ำที่สำนักงานประปาแล้ว ยังสามารถชำระผ่านตัวแทนต่าง ๆ ที่ตกลงเป็นตัวแทน กปน. เช่น การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, LH bank, กสิกรไทย, นครหลวงไทย, และกรุงศรีอยุธยา การหักบัญชีเงินฝากธนาคารทุกแห่ง การหักบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย, ซิตี้แบงก์, ไดเนอร์สคลับ, สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด(ไทย), ไทยพาณิชย์ และเทสโก้วีซ่า และ การชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ยูโอบี และไทยพาณิชย์
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125