ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
21 ก.ย. นี้ มท.2 ตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมของการประปานครหลวง

วันที่ 17 ก.ย. 2555

          วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) จะตรวจความพร้อมแนวป้องกันน้ำท่วมของการประปานครหลวง ตั้งแต่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ถนนประชาชื่น ถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบผลิตน้ำประปาให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125