ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. สานต่อโครงการ “โรงเรียนในฝัน” มอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 ก.ย. 2555

          นางกัลยา ลีรุ่งนาวารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทนองค์กร มอบเครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมจอรับภาพ กล้องดิจิตอล เครื่องปรับอากาศ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา และมอบเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น และหนังสือภาพวรรณคดีไทย ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนแสลบ จ.กาญจนบุรี ตามโครงการ "โรงเรียนในฝัน” โดยมี นาย อนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) เป็นผู้แทนของโรงเรียนทั้งสองรับมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
          นางกัลยา เปิดเผยว่า โครงการ "โรงเรียนในฝัน” เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และรัฐวิสาหกิจทุกแห่งได้ร่วมกันจัดขึ้น โดย กปน. ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงสถานศึกษาที่มีอุปกรณ์ทันสมัยเพียงพอและเหมาะสม ช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถในทางการศึกษาให้เยาวชนได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง กปน.ได้ดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่อง
          ด้าน นาย อนันต์ กล่าวในฐานะผู้แทนของทั้งสองโรงเรียนที่ได้รับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาว่า รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ กปน.ได้มอบสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงให้กับเด็กๆเหล่านี้ โดยเฉพาะใน ร.ร.ที่ห่างไกล การติดเครื่องปรับอากาศในห้องสมุด มอบเครื่องฉายภาพ 3 มิติต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น รวมถึงอุปกรณ์ด้านไอทีอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการที่จะช่วยต่อยอดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งเป็นการทำฝันของเด็กๆให้เป็นจริงและรับรองว่าโรงเรียนทั้งสองจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์มากที่สุด
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125