ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จัดกิจกรรม “สอนน้องเรื่องน้ำ” สร้างความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปา

วันที่ 28 ส.ค. 2555

          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ยืนแถวบนสุดที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสอนน้องเรื่องน้ำ ประจำปี 2555 โดยนำอาจารย์และนักเรียน กว่า 800 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการน้ำประปาดื่มได้และผ่านการรับรองแล้ว จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวัสดีวิทยา โรงเรียนสุเหร่าใหม่ โรงเรียนวัดคลองใหม่ โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) และโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มาร่วมกิจกรรมและชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา และปลูกจิตสำนึกเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125