ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล คืนวันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค.55

วันที่ 28 ส.ค. 2555
 
             ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ในถนนบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณประตู 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถึงหมู่บ้านธนาเวศน์
    พร้อมซอยแยกทั้งสองฝั่ง และบริเวณใกล้เคียง
             และในคืนวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. จะทำการตัดบรรจบ ท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนจรัญสนิทวงศ์ และซอยแยกทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึงสะพานพระราม 7

             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ facebook การประปานครหลวง http://www.facebook.com/MWA.CO.TH หรือ http://twitter.com/mwa1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2555 การประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125