ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กิจกรรม "ประปาพบประชาชน" 45 ปี การประปานครหลวง

วันที่ 28 ส.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 สสมบ. จัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ครั้งที่ 5 ณ หมู่บ้านมโนรมย์ 5 ถนนหทัยราษฎร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย และครบรอบ 45 ปี กปน. 16 สิงหาคม 2555 โดย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 59 คน ออกเยี่ยมเยียนผู้ใช้น้ำจำนวน 238 ครัวเรือนโดยให้บริการงานประปาแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ ยกมาตรพร้อมล้างมาตรวัดน้ำ สำรวจหาท่อรั่ว ซ่อมท่อภายในบ้าน และแก้ไขประตูน้ำรั่ว พร้อมกันนี้ได้ให้บริการรับคำร้อง ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้น้ำและสำรวจความพึงพอใจ สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก
           วันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง/ตัวแทน ของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ร่วมกันจัดกิจกรรม ประปาพบประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ณ หมู่บ้านอักษรา ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ซึ่งมีผู้ใช้น้ำกว่า 600 หลังคาเรือน เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย และครบรอบ 45 ปี การประปานครหลวง 16 สิงหาคม 2555 สำหรับกิจกรรมพบประชาชนในครั้งนี้ สสบท. ได้ให้บริการรับคำร้อง สำรวจท่อรั่ว ซ่อมท่อประปายก/ย้ายมาตร โดยมีผู้ยื่นคำร้องทั้งหมด 16 ราย แยกเป็น สำรวจท่อรั่วภายใน 10 ราย, ซ่อมท่อ 2 ราย, ย้ายมาตรวัดน้ำ 1 ราย, แก้ไขชื่อ 2 ราย และโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ 1 ราย นอกจากนี้ ยังให้บริการล้างมาตรวัดน้ำเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำทุกบ้านด้วย
           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 สำนักงานประปาสาขาแม้นศรี (สสม.) ได้จัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน ครั้งที่ 4/2555” ณ กองพันทหารสารวัตรที่ 11 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกำลังพลและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในกองพันฯ กว่า 300 ครัวเรือน สสม. ได้จัดทีมงานให้บริการตรวจ/ซ่อมท่อประปาเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล การสอบถามความคิดเห็นการให้บริการของการประปานครหลวง และทำความสะอาดพื้นที่ร่วมกับกองพันทหารสารวัตรที่ 11 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 80 พรรษามหาราชินี รวมทั้งมีการนำรถน้ำดื่มไปบริการพร้อมแจกแกลลอนบรรจุน้ำดื่มและของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย โดยกำลังพลและครอบครัวทหาร ได้กล่าวขอบคุณ สสม. ที่ได้มาให้บริการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปาเป็นอย่างดี และหวังว่า สสม. จะมาทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ให้กับชาวชุมชนอีกในโอกาสต่อไป
              วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานประปาสาขานนทบุรี (สสน.) ร่วมกับรายการสภาโจ๊กสัญจร จัดกิจกรรมวันสถาปนาการประปานครหลวงครบ 45 ปี "ประปาเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4” ณ บริเวณตลาดเทศบาลนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โดย นายสุเทพ ดิเรกวัฒนะ ผจ.สสน. ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน สสน. ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ ให้บริการรับคำร้อง ตรวจและสำรวจหาท่อรั่ว พร้อมซ่อมแซมให้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำ ซึ่งส่วนบริการการใช้น้ำได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงานพร้อมทั้งแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน สสน.เป็นอย่างดีและยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 สำนักงานประปาพระโขนง ได้จัดกิจกรรม "วันประปาเพื่อประชาชน” ครั้งที่ 4/2555 ณ หมู่บ้านเอื้ออมรสุข 3 และ 4 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. โดยมีผู้ใช้น้ำประมาณ 500 หลังคาเรือน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีผู้ใช้น้ำให้ความสนใจยื่นคำร้องและสอบถามเรื่องเกี่ยวกับระบบประปาในบ้านอีกด้วย
          เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท (สสส.)  ได้จัดกิจกรรม "ประปาเพื่อประชาชน” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 120 ปี และวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบรอบ 45 ปี ณ หมู่บ้านเกศรี 2 ซ.รามคำแหง 124 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อให้บริการประชาชนในหมู่บ้านจำนวนกว่า 300 หลังคาเรือน ทั้งนี้ พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน สสส. จำนวนกว่า 65 คน ได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำ สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ พร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รวมถึงบริการสำรวจท่อรั่วภายในบ้าน นอกจากนี้ ยังได้ตั้งจุดอำนวยการบริการรับคำร้องเกี่ยวกับการใช้น้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี โดยมีผู้ใช้น้ำมารอรับบริการตั้งแต่เช้า  กิจกรรมในวันดังกล่าว ผู้ใช้น้ำในหมู่บ้านเกศรี 2 ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในบริการของ กปน. ผู้ใช้น้ำหลายท่านได้กล่าวแสดงความชื่นชมพนักงานที่ให้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ จึงขอขอบคุณพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน สสส. ทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมจนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จ ตามที่มุ่งมั่นว่าเราจะเป็น "ประปาเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง
          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ (สสภ.) ได้จัดกิจกรรมพบประชาชน โดยนำรถโมบาย 1125 มาให้บริการรับคำร้องและรับชำระค่าน้ำ ณ ลานกีฬาวงเวียนทะเลสาบ หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 1,000 หลังคาเรือน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ สสภ. ได้รับเกียรติจากนายเพทาย จั่นเผื่อน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตบางแค และตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี, ชุมชนทองพูนพัฒนา, ชุมชนเจริญแพทย์, ชุมชนศิริเกษม 1, ชุมชนนครลุง, ชุมชนข้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์, ชุมชนศิริเกษมพัฒนา ชุมชนศิริเกษมรวมใจ และชุมชนรักษ์พัฒนา ซึ่งได้กล่าวขอบคุณการประปานครหลวงที่จัดกิจกรรมบริการประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงานประปาสาขา รวมถึงมอบแท่นน้ำดื่มสาธารณะ เพื่อบริการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย และช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อน้ำมาบริโภคได้เป็นอย่างมาก
            เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 สำนักงานประปาสาขาพญาไท (สสญ.) ผู้บริหาร นำทีมงาน สสญ. จำนวน 74 คน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในชุมชนบึงพระราม 9 (บ่อ3) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ กว่า 200 หลังคาเรือน โดยแจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความเห็นผู้ใช้น้ำและตั้งหน่วยรับคำร้องเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำ บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้มีการสุ่มสำรวจหาท่อรั่วภายในชุมชน การจัดกิจกรรมนี้ได้รับคำขอบคุณจากผู้แทนชุมชน และกล่าวชื่นชม สสญ.ที่ให้ความสำคัญแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ยังคงเข้ามาให้บริการถึงที่ และหวังว่าจะได้รับโอกาสจากการจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125