ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ทูตพาณิชย์เตรียมพร้อมนำคณะผู้บริหาร กปน.เยือนประปาอิสราเอล

วันที่ 28 ส.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องผู้ว่าการ นายซาคี เซลเซอร์ เลขานุการเอก ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าพบ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการฯ ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของ กปน. จะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศอิสราเอล ตามที่ กปน.ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือ MOU กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพาณิชย์และแรงงาน ประเทศอิสราเอล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านน้ำเป็นอย่างสูง ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการน้ำ การผลิตและลดน้ำสูญเสียในโอกาสนี้ นายเซลเซอร์ กล่าวแสดงความยินดีในวาระวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 45 ปี การประปานครหลวงและรู้สึกยินดีที่คณะศึกษาดูงานจาก กปน.จะได้เข้าชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำสมัยใหม่ของประเทศอิสราเอลที่มีความแตกต่างจาก กปน.และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำต่อไป ในการเดินทางครั้งนี้ นายสมสิทธิ์ วรรณพิรุณ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ระบบส่งและจ่ายน้ำ) จะนำคณะผู้บริหารไปศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 26สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125