ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จับมือ UNDP สานต่อโครงการ “รวมใจรักษ์น้ำ” (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ UNDP in Thailand)

วันที่ 20 ส.ค. 2555

          กปน. จับมือ UNDP สานต่อโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” ตามที่ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง และ นายยูชเว ชเว รักษาการผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการรวมใจรักษ์น้ำ” โดย กปน. ให้การสนับสนุนเงินทุน 20 ล้านบาท ภายใน 4 ปี เพื่อให้ชุมชนริมน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ ดิน และป่าไม้ ยกระดับการบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ ผ่านการดำเนินงานและสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility – Small Grant Programme : GEF-SGP) ด้วยแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน ภายใต้โครงการรวมใจรักษ์น้ำ ("Water for People” Partnership:Small Grants Programme : WPP/SGP) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายว่าจะให้ความช่วยเหลือปีละไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน
         ในปี 2554 ที่ผ่านมา กปน. ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 6 ชุมชน โดยระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กปน. และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ "รวมใจรักษ์น้ำ” จำนวน 3 ชุมชน ซึ่งมีความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมพอสมควร ได้แก่
  • โครงการทำน้ำใสให้คลองสวย ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการปรับปรุง ขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำ มีการติดตั้งถังดักไขมัน บริเวณวัดบางกระสอบ โรงเรียนบางกระสอบ และศูนย์อนามัย ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านชุมชนบางกระสอบ จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ทั้ง ลำพู ลำแพน แสม โกงกาง ฯลฯ เพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และหิ่งห้อย รวมถึงการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฟักข้าว ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปลูกฟักข้าว และรับซื้อผลผลิตเพื่อนำมาผลิตสบู่ก้อนและสบู่เหลว
  • โครงการรวมใจรักษ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เน้นการสร้างศูนย์เรียนรู้ตำบล ลดการใช้สารเคมี จัดทำธนาคารหมู่บ้าน ร้านค้าชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน รณรงค์ให้ชาวบ้านทำการเกษตรปลอดภัย ทั้งคน สิ่งแวดล้อม คือ ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น ดินก็จะมีสารเคมีน้อยลง คนก็ป่วยน้อยลง ผลผลิตก็ปลอดสารเคมี ส่วนน้ำใช้ของชุมชนซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย และเขื่อนแม่กลอง ก็จะปนเปื้อนน้อยลงด้วยเช่นกัน
  • โครงการรักษ์เรา รักษ์โลก ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่สำคัญมีการจัดตั้งธนาคารความดี ให้คนในชุมชนหมั่นทำความดี ริเริ่มกิจกรรมถนนกินได้ ปลูกพืชและไม้ผลกินได้บริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งชุมชนจะประสานงาน กปน. อีกครั้ง ถึงขอบเขตที่จะสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ชุมชนหนองสาหร่ายยินดีร่วมเป็นหูเป็นตา และร่วมดูแลรักษาคลองประปาให้ กปน. ด้วยความเต็มใจ พร้อมกล่าวขอโทษถึงความไม่เข้าใจเมื่อครั้งเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างคลองประปา
          ส่วนอีก 3 ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2554 จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม จำนวน 2 ชุมชน คือ โครงการขยายเครือข่ายชุมชนปลายน้ำ โดยเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี และ โครงการเครือข่ายร่วมชุมชนรักษ์เจ้าพระยา โดย โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนอีก 1 ชุมชน ใน อ.แม่สอด จ.ตาก จะลงพื้นที่ได้ราวปลายปีงบประมาณ 2555 หลังสิ้นสุดฤดูฝน
        
        ในการนี้ UNDP ได้นำโครงการความร่วมมือนี้นำเสนอเป็นบทความ ลงตีพิมพ์ e-bulletin ดังบทความต่อไปนี้

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125