ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ประปาโตเกียว เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน กปน.

วันที่ 20 ส.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี ได้ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Bureau of Waterworks, Tokyo Metropolitan Government โดยการสนับสนุนโครงการจาก JICA ประกอบด้วย Mr.Moriyasu KITANO Mr.Yasuyuki ARAI และ Mr. Masaji SUZUKI ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านงานซ่อมท่อ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลดน้ำสูญเสียของสาขาฯ เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงหลักสูตร Non-revenue water management ที่ JICA ได้สนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125