ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ปลื้มใจรับจดหมายขอบคุณ ติดตั้งหัวดับเพลิงให้ชุมชนแสงทอง

วันที่ 20 ส.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ได้รับหนังสือแสดงความขอบคุณจาก นายบุญเลิศ เขียวเหมือน ประธานชุมชนแสงทอง (จรัญสนิทวงศ์ 89) เขตบางพลัด ที่ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการติดตั้งหัวดับเพลิง จำนวน 2 จุด ภายในชุมชนและลานกีฬา เพื่อสร้างความอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดอัคคีภัยขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125