ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมหารือเทคโนฯ “น้ำ”

วันที่ 26 ก.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมหารือกับ Dr.Gustav Gressel ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เพื่อรับฟังคำแนะนำในการส่งพนักงาน กปน. ไปศึกษางานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงในกระบวนการทำงานด้านการลดน้ำสูญเสีย รวมทั้งปูพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กปน. และหน่วยงานประปาของประเทศออสเตรีย

นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (ที่สองจากซ้าย)
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125