ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ติวเข้ม!! ตั้งเป้าลดน้ำสูญเสียเหลือร้อยละ 20 ในปี 60 !!

วันที่ 26 ก.ค. 2555

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมติวเข้มให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานลดน้ำสูญเสีย เพื่อเดินหน้าหาแนวทางการลดน้ำสูญเสียที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เวลาน้อยที่สุด โดยอาศัยหลัก "วินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร” (The 4 Disciplines of Execution Track) เป็นเครื่องช่วยให้การทำงานสัมฤทธิ์ผล โดย กปน.ตั้งเป้าลดน้ำสูญเสียให้เหลือร้อยละ 20 ในปี 2560 (ระบบประปาสากลยอมรับให้ กลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีมาตรฐานอัตราน้ำสูญเสีย 15-30%)

นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (ยืน)
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125