ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่า กทม. เยือนเขตหนองแขม

วันที่ 25 ก.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ เปิดเผยว่า ทางสาขาฯ ได้ร่วมต้อนรับ นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. ที่มาตรวจเยี่ยมโครงการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัย กองทุนร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร "รวมกันเราทำได้” (TOGETHER WE CAN) และมอบเงินสนับสนุนการจัดทำโครงการกิจกรรมที่เกิดจากแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตหนองแขมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 71 ชุมชน และรับมอบทุน จำนวน 25 ชุมชน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125