ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมงาน จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดแสงธรรมบุราราม บางปู

วันที่ 25 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)” ครั้งที่ 7/ 2555 ณ วัดแสงธรรมบุราราม ตำบลบางปู โดย นางวรรณิดา บุญประคอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานโครงการฯ ได้กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคระบาด "มือ เท้า ปาก” ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือช่วยกันดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางสาขาฯ ได้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งตอบข้อซักถาม และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการน้ำประปาจากประชาชนด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125