ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. บำรุงรักษาและส่งมอบตู้กดน้ำเย็นให้แก่ ร.ร. สตรีวิทยา 2

วันที่ 25 ก.ค. 2555

          เมื่อเร็วๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน) โดยสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว ได้ส่งมอบตู้กดน้ำเย็น ที่ทางสาขาได้บำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ และปรับปรุงและจัดทำฐานปูกระเบื้องที่ตั้งตู้กดน้ำเย็นให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 2 เนื่องจากมีการใช้งานมานานกว่า 4 ปี และเกิดการชำรุด ทั้งนี้ จากการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเห็นความสำคัญถึงสุขอนามัยของนักเรียน ทางสาขาฯ จึงเร่งดำเนินการบำรุงรักษาให้ตู้กดน้ำเย็นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เหมาะแก่การใช้งาน สร้างความประทับใจให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา 2 รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125