ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
แจ้งยอดค่าน้ำทาง E-mail ช่วยลดการโทรสอบถามค่าน้ำเกือบ 40%

วันที่ 25 ก.ค. 2555
 

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายปฏิบัติการ การประปานครหลวง (1125) เปิดเผยว่า 1125 ได้มีบริการแจ้งยอดค่าน้ำประปาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแจ้งยอดค่าน้ำทาง E-mail แล้วจำนวน 448 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งยังเป็นการลดปริมาณการสอบถามยอดค่าน้ำทางโทรศัพท์ จากเดิมเดือนละ 6,202 ราย (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2555) ลดลงเหลือเดือนละ 3,794 ราย (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555) ลดลงได้ถึง 38.83% พร้อมทั้งคาดว่าในอนาคตปริมาณการสอบถามยอดค่าน้ำทางโทรศัพท์จะลดลงไปตามลำดับ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125