ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. เพิ่มบริการแจ้งยอดค่าน้ำประปาผ่านทาง E-mail

วันที่ 25 ก.ค. 2555

          นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปน. ได้เพิ่มช่องทางให้บริการกับผู้ใช้น้ำโดยแจ้งยอดค่าน้ำประปาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังแก้ปัญหาการสูญหายของใบแจ้งยอดค่าน้ำประปาอีกด้วย หากผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะใช้บริการแจ้งยอดค่าน้ำประปาผ่านทาง E-mail สามารถแจ้งได้ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125