ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 23 ก.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง ( กปน.) นำโดย สำนักงานประปาทั้ง 16 สาขา จัดกิจกรรม "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ” ภายใต้โครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียน โดยจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งสาธิตการดูแล และตรวจสอบอุปกรณ์ประปาเบื้องต้นให้กับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ช่วยประหยัดค่าน้ำประปาให้กับโรงเรียน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำที่บ้านต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125