ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2553
กปน. ฝึกอบรม หลักสูตรอ่านมาตร ออกบิล และจัดเก็บโดยใช้ระบบสารสนเทศ

วันที่ 25 ม.ค. 2553
 
การประปานครหลวง(กปน.)ได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การอ่านมาตร ออกบิลและจัดเก็บโดยใช้ระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.53 สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้จัดหลักสูตรอื่นๆ เกี่ยวกับงานประปาอีกด้วย สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองฝึกอบรมบุคคลภายนอก ฝ่ายฝึกอบรมธุรกิจประปา โทรศัพท์หมายเลข 02-503-9791 ,02-504–0123 ต่อ 734 โทรสาร 02–503–9793 หรือที่ www.mwa.co.th/ mwa_training@hotmail.com
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125