ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ชวนออกแบบ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด ชิงรางวัล 30, 000 บาท

วันที่ 19 ก.ค. 2555
 
          นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ขณะนี้ กปน. ได้จัดทำโครงการ "Rebranding & Redesigning น้ำดื่มบรรจุขวดของ กปน.” จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านการออกแบบ ร่วมออกแบบรูปบรรจุภัณฑ์ ฉลากหุ้มขวดและชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมี 4 ขนาด คือ 350 ซีซี. 500 ซีซี 600 ซีซี. และ 1,500 ซีซี. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 55 โดยมีรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศจำนวน 30,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=7406&filename=index


รายละเอียดการส่งผลงาน Re-Branding & Redesign น้ำดื่มบรรจุขวด คลิกที่นี้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125